Doradztwo i konsultacje projektów biznesowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo i konsultacje projektów biznesowych

 

Nawiązując partnerskie relacje z naszymi klientami poznajemy ich potrzeby dotyczące planowania i rozwoju biznesu, które przekładamy na cele jakie chcą osiągnąć. Na tej podstawie dobieramy optymalne dla danych warunków rozwiązanie i nadzorujemy proces jego wdrożenia minimalizując szereg ryzyk po stronie klienta z jakimi może się spotkać. 

W naszej pracy cenimy sobie profesjonalizm i partnerskie relacje z klientami, którzy korzystając

z naszych usług:

  • potrafią redukować potencjalne zagrożenia, dzięki czemu bezpiecznie rozwijają swój biznes,
  • dostosowują swoją ofertę do danych warunków rynkowych, przez co skutecznie pozyskują nowych klientów,
  • z sukcesem wykorzystują rozwiązania umożliwiające optymalizację kosztów, dzięki czemu zwię kszają się ich dochody ,
  • świadomie podejmują decyzje i czerpią profity z osiągniętego sukcesu.

W zakresie świadczenia usług doradztwa i konsultacji biznesowych proponuję następujący zakres współpracy:

Wykonanie analizy projektu biznesowego w oparciu o metodologię SWOT:

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę,

O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego projektu szansę korzystnej zmiany,

T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego projektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.