Doradztwo biznesowe

Wypełnianie wniosków unijnych

Audyt komunikacji i procesów

Alokacja pracowników w strukturze zadaniowej firmy

Przeprowadzanie testów osobowościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo Biznesowe

 

Każda organizacja, aby przetrwać i rozwijać się w obrocie gospodarczym powinna opierać się na kompetentnych pracownikach, dostosowywać swoją ofertę do potrzeb Klientów i specyfiki  danego rynku oraz optymalizować koszty i procesy. W tym celu ważne jest umiejętne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia własnego oraz osób z zewnątrz, które nowym spojrzeniem mogą wskazać obszary działań operacyjnych wymagające zmian.

Outsourcing usług pozwala na skuteczniejsze skoncentrowanie się na tych obszarach prowadzonej działalności, które dostarczają najwięcej korzyści. Właściwie przeprowadzona analiza procesów umożliwia dobór odpowiednich partnerów w pozostałych obszarach takich jak: bezpieczeństwo, obsługa logistyczna i magazynowa, IT, księgowość i finanse gdzie podmioty zewnętrzne stają się dostawcą usług dla prowadzonego biznesu.

Przeprowadzony audyt komunikacji i procesów w danej organizacji pozwala na określenie kompetencji poszczególnych pracowników lub zespołów, a następnie przeanalizowanie go pod  kątem efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Na podstawie takiej analizy przedstawiamy obszary wymagające wprowadzenia zmian i dostosowujemy zakres oraz tematykę szkoleń, warsztatów, doradztwa, a także coachingu, w celu dostarczenia klientowi pożądanych efektów.

Właściwa alokacja pracowników w strukturze zadaniowej firmy powoduje, że wykonywana przez nich praca jest bardziej efektywna i przynosi oczekiwane korzyści zarówno dla organizacji jak i pracownika.

Przeprowadzenie testów osobowościowych umożliwia zweryfikowanie predyspozycji poszczególnych pracowników w zakresie wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, poznanie ich poziomu satysfakcji z wykonywanej przez nich pracy i zaplanowanie indywidualnych programów rozwojowych, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów.

W tym obszarze nasze działania ukierunkowane są na:

 • ocenę możliwości rynkowych i nowych inicjatyw biznesowych,
 • projektowanie i optymalizację zintegrowanych systemów i procesów sprzedaży,
 • projektowanie i optymalizację zintegrowanych systemów motywacyjnych,
 • projektowanie i optymalizację zintegrowanych systemów i procesów operacyjnych,
 • tworzenie i wdrażanie procedur organizacyjnych dotyczących sprzedaży,
 • tworzenie i wdrażanie procedur organizacyjnych dotyczących prowadzonych działań operacyjnych,
 • doradztwo organizacyjne dla kierownictwa firmy,

oraz na:

 • promowaniu wizerunku firmy po przez prowadzenie prezentacji dla klientów, publikację artykułów w czasopismach branżowych,
 • przygotowywaniu szkoleń i konferencji związanych z danym obszarem biznesu,
 • analizie rynku, w celu podjęcia współpracy z nowymi partnerami biznesowymi,
 • wyszukiwaniu i pozyskiwaniu potencjalnych klientów oraz umacnianie współpracy z istniejącymi, 
 • wyszukiwaniu i pozyskiwaniu klientów.