Szkolenia dla menedżerów i przedsiębiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje menedżerskie

 

Bycie menedżerem to nieustanna praca nad rozwojem własnym i podległego zespołu. To ciągłe

dostosowywanie oferty produktowej do zmieniających się realiów rynku, oczekiwań klientów i

rywalizacja z konkurencją. Przygotowany przez nas program pozwoli na podniesienie

kompetencji liderów zespołów i przyczyni się do wzrostu efektywności ich pracy.

Program ten jest ukierunkowany na:

1. przygotowywanie oraz interpretowanie umów kupna-sprzedaży:

 • czym jest umowa kupna-sprzedaży,
 • konstrukcja umów,

2. przygotowywanie ofert oraz prezentacji:

 • co to jest oferta i jakie elementy powinna zawierać,
 • na co zwracać uwagę przygotowując prezentację,

3. planowanie oraz organizacja pracy własnej:

 • co to jest planowanie pracy i na co zwracać uwagę,
 • jak wyznaczać cele i jak dążyć do ich osiągnięcia,
 • wykorzystywanie narzędzi ułatwiających wykonywanie pracy,
 • praca z kalendarzem, czyli jak nie stracić czasu,

4. negocjacje w obszarach kupna i sprzedaży:

 • co to są negocjacje i jak się do nich przygotować,
 • jakimi zasobami negocjujemy na początku a jakie pozostawiamy na koniec,

5. raportowanie efektywności prowadzonych działań:

 • jak mierzyć efektywność swojej pracy,
 • na co zwracać uwagę tworząc raport krótkookresowy i długookresowy,

6. nawiązywanie kontaktu oraz prowadzenie rozmów z klientem:

 • kontakt bezpośredni a kontakt zdalny,
 • przygotowanie profilu klienta,
 • forma i zwroty grzecznościowe,
 • jak się przygotować do rozmowy,
 • finalizowanie spotkania,

7. przygotowywanie budżetów sprzedażowych i operacyjnych:

 • co to jest budżet i jak go przygotować,
 • czym są koszty stałe i koszty zmienne, jak je oszacować,
 • określenie grupy docelowej, do której adresujemy ofertę,
 • jaką sprzedaż możemy osiągnąć w danym okresie: miesiąc, kwartał, rok.

8. bycie liderem i zarządzanie pracownikami:

 • czym jest przywództwo,
 • odpowiedzialność i kompetencje,
 • jak zyskać lojalność pracowników.

9. jak radzić sobie ze stresem wywołanym pracą:

 • czym jest stres i jakie są jego objawy,
 • metody rozładowywania stresu.

10. elementy prawa dla menedżerów:

 • prawo pracy - obowiązki i uprawnienia pracodawcy,
 • prawo cywilne w codziennej pracy.