Akademia Biznesu

 

Prowadzenie własne biznesu wymaga odwagi, wiedzy, doświadczenia, szerokich kompetencji, a przede wszystkim przedsiębiorczości. Sukces danego przedsięwzięcia jest uzależniony od czynników zewnętrznych, warunków w jakich prowadzona jest dana działalności oraz determinacji przedsiębiorcy w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu.

Każda organizacja, aby przetrwać i rozwijać się w obrocie gospodarczym powinna opierać się na kompetentnych pracownikach, dostosowywać swoją ofertę do potrzeb Klientów i specyfiki  danego rynku oraz optymalizować koszty i procesy. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem biznesu.

W trakcie organizowanych szkoleń i warsztatów dużą wagę przywiązujemy do tego aby w jak największym stopniu odzwierciedlić realne warunki w których przyjdzie Państwu prowadzić daną działalność i przygotować Państwa do skutecznego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W tym obszarze proponujemy następującą tematykę szkoleń i warsztatów:

  • Trzy kroki do założenia własnego biznesu,
  • Jak zdobywać klientów,
  • Czym jest biznesplan i jak go przygotować,
  • Czym jest kalkulacja kosztów i przychodów,
  • Jak wycenić własne usługi lub wytwarzane produkty aby biznes był rentowny,
  • Jak przygotowywać prezentacje i oferty handlowe,
  • Jak przygotowywać listy i dokumenty urzędowe oraz biznesowe,
  • Jak skutecznie przygotować się i poprowadzić negocjacje w biznesie,
  • Typowe błędy popełniane przez przedsiębiorców i jak ich uniknąć,
  • Rozpoznawanie zagrożeń dla biznesu i sposoby ich minimalizowania,